Despre așa numitul Partidul „Comuniștilor” și „Socialiștilor” din Republica Moldova

Cum am ai scris și în articolele precedente, rolul statului, guvernului și a politicienilor într-o societate capitalistă este să protejeze interesele clasei capitaliste și să perpetueze sistemul capitalist bazat pe proprietatea privată și exploatarea clasei muncitoare. Politicieni, unii din ei fiind chiar însăși capitaliști care exploatează muncitorii, nu reprezintă nimic altceva decât interesul clasei capitaliste, iar legile inventate și adoptate de ei au scopul să protejeze sau să faciliteze interesei acestei clase minoritare privilegiate. Partidele politice au au același scop și așa numitul partid politic Partidul Comuniștilor sau Partidul Socialiștilor nu este o excepție. Aceste partide nu au nimic în comun cu comunismul sau socialismul.

Socialismul sau comunismul (este una și aceeași) reprezintă o societate globală, bazată pe proprietatea comună, democrație, producție pentru folosință și accesul liber la bunurile produse în comun [1]. Este o societate fără clase, fără bani și fără state. Evident că aceste două propoziții sumare spune puțin pentru oamenii din Republica Moldova care nu cunosc ce este socialism sau comunism, fie că este un muncitor, un țăran sau așa numitul intelectual. Oamenii de aici au fost bine îndoctrinați, fie de Imperiul Sovietic sau de naționalismul și capitalismul post-sovietic, cu ideea că în Uniunea Sovietică a existat socialism [2]. Proprietatea de stat este capitalism de stat și nu socialism [3]. Deci Uniunea Sovietică reprezenta capitalism de stat. În nici un moment din istoria Uniunii Sovietice nu a existat socialism, iar revoluția bolșevică din 1917 nu a fost una socialistă. Lenin singur a recunoscut că construiește capitalism de stat în Rusia. Citez din lucrarea sa „О левом ребячестве и о мелкобуржуазности”, publicată în 1918 în ziarul «Правда» [4]:

„А того не подумали, что государственный капитализм был бы шагом вперед против теперешнего положения дел в нашей Советской республике. Если бы, примерно, через полгода у нас установился государственный капитализм, это было бы громадным успехом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм.”

Deci Lenin și bolșevicii dintr-o țară semifeudală, care era Rusia de atunci, au construit capitalism de stat cu dictatura unui singur partid și această stare a lucrurilor a rămas până la sfârșitul Uniunii Sovietice. Stalin a continuat realizarea capitalismului de stat sub numele de „socialism” (mai bine zis sub ideea sa de „socialism într-o singură țară” [4]) și cu termenul său inventat pentru propagandă „Marxism-Leninismul”. Capitalismul de stat nu se deosebește de cel din statele capitaliste. În statele capitaliste clasa muncitoare este exploată de către clasa capitalistă. Exploatarea are loc prin intermediul proprietății private și sistemului de remunerație. Un muncitor este plătit de patron mai puțin decât el produce, iar surplusul, profitul se duce în mâna capitalistului. De asemenea muncitorii nu au altceva de ales decât să se lase exploatați deoarece ei nu dețin mijloacele de producție și astfel sunt nevoiți să se vândă pentru o remunerație. Altfel muncitorul va muri de foame. Asta capitalismul numește libertate și democrație. De fapt este vorba de libertatea de a alege cine să te exploateze, adică libertate de a fi sclavul unui patron sau al altui. Capitalismul este sclavia remunerației. Același lucru se întâmpla și în Uniunea Sovietică, doar că exploatatorul era statul prin intermediul clasei birocratice, adică un stat care exploata muncitorii (prin sistemul de remunerații) și care participa în capitalismul și piața mondială. Rata de exploatare a muncitorilor în Uniunea Sovietică a devenit mai mare decât în țări capitaliste ca SUA. Muncitorii niciodată în Uniunea Sovietică nu au deținut mijloacele de producție și nu a avut nici o decizie democratică ce să producă, cât să producă și cui să producă, lucruri care ar trebui să existe într-o societate socialistă. Mijloacele de producție în socialism sunt deținute de către societatea întreagă, nu de stat sau capitaliști. Într-o țară cu capitalism de stat este aceeași dictatură care ale loc în orice corporațiile din țările capitaliste, muncitorii nu au nimic de spus acolo, trebuie doar să execute.

Leninismul (ideile lui Lenin) sau „Maxsim-Leninismul” reprezintă o distorsionare a ideilor lui Marx și a socialismului. Leninismul, care promovează statul și capitalismul de stat, s-a răspândit și a fost aplicat și în alte țari, cum ar fi China, Cuba sau România. În aceste țări întotdeauna a existat captialism de stat cu dictatură unei clase birocratice sau a unui om, dar niciodată, în nici un moment în istoria lor nu a fost socialism. În general socialismul așa cum îl înțelegea și-l promova Marx și Engles nu a fost încercat niciodată, în nici o țară. Mai mult decât atât, socialismul categoric nu poate fi construit într-o singură țară, el poate fi realizat doar global. În socialism nu poate exista stat, bani și sistemul bănesc, vânzări, cumpărări, piață, remunerații, salarii sau muncă forțată, lucruri care au existat în Uniunea Sovietică și în alte țări „socialiste”.

Ce promovează aceste partide „comuniste” sau „socialiste” din Republica Moldova? Aceste partide promovează proprietatea privată a mijloacelor de producție, adică capitalismul și exploatarea clasei muncitoare, divizarea societății în clase. Aceste partide promovează patriotismul și statul, chiar naționalismul. Spre exemplu, aceste partide des promovează o ideologie xenofobă și naționalistă/patriotică (moldovenismul) ca și alte grupuri, indiferent la ce naționalism ne referim. Socialismul însă este pentru abolirea statelor și nu a susținut niciodată naționalismul și patriotismul, care sunt niște ideologii de divizare a oamenilor și controlul maselor, și instrumente intens folosite de clasa capitalistă. Deci aceste partide nu au nimic în comun cu socialismul sau comunismul. Mai mult decât atât, membrii sau capii acestor partide habar nu au ce este socialism. Ei folosesc ideologic Leninismul (care cum am spus nu are nimic în comun cu socialismul, este o distorsionare, o minciună dacă vreți) și Uniunea Sovietică pentru a obține putere și duc politici de implementare a capitalismului, perpetuând sclavia remunerației, proprietatea privată și exploatarea clasei muncitoare, lucruri care le fac și restul partidelor, exploatând tot felul de ideologii, începând de la naționaliste, patriotism și până la leninism și sovietism.

Trimiteri:

[1] – What is socialism? – World Socialist Movement
[2] – State Capitalism for Russia – The Socialist party of Great Britain
[3] – The Soviet Union Versus Socialism – Noam Chomsky Our Generation, Spring/Summer, 1986
[4] – „О левом ребячестве и о мелкобуржуазности” – Ленин, 1918

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s