Nu este oare socialism ceea ce a fost în Uniunea Sovietică, China, Cuba etc.?

Nu, socialismul (așa cum este înțeles de Mișcarea Mondială pentru Socialism) este un sistem social bazat pe proprietatea comună și controlul democratic a mijloacelor de producție și distribuția bunurilor în interesul întregii societăți.

  • Dacă există remunerații și salarii, nu este socialism.
  • Proprietatea de stat nu este socialism.
  • Programele sociale nu este socialism.
  • Socialismul înseamnă democrație le toate nivelele, inclusiv la locul de muncă.
  • Socialismul însemnă o societate unde nu există remunerații sau bani.
  • Socialismul înseamnă muncă voluntară.
  • Socialismul însemnă accesul liber (și gratis) la bunurile produse de către societate.

Luând în considerație toate acestea, Partidul Socialist al Marii Britanii, a menționat în jurnalul său „Socialist Standard” (August 1918, pagina 87) că revoluția din noiembrie 1917 din Rusia nu a fost una socialistă.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s